Jump to content

Az Egyesületről

mhe-2003

MHE_2011mhe-2010

A Magyar Hajózásért Egyesület 2003-ban, a hajózás iránt érdeklődő, az internetes hajós fórumon már rég óta e témával foglalkozó maroknyi topiklakóból - úgy profi hajósokból, mint lelkes amatőrökből - szerveződött. Az Egyesület tagjai között akad orvos, tanár, zenész, mérnök, műszerész, hajóskapitány és az élet más területéről érkezett, a hajózást szerető és a hajózás ügye iránt elkötelezett tagtárs is. 

A Magyar Hajózásért Egyesület megalakulása óta két fő feladatot tűzött ki maga elé.

Egyrészt törekszik arra, hogy a magyar hajózás - beleértve mind a folyami, tavi és tengeri hajózást - hagyományainak tárgyi, írott emlékeit felkutatassa, rendszerezze és megőrizze. Tudományos tevékenység keretében kutassa a magyar vízijárművek és víziközlekedés történetét, valamint a hajózással kapcsolatos ismereteket általában is bővítse, illetve a hazai hajózással kapcsolatos, múltra vonatkozó, ill. a jelent és a jövőt is érintő ismereteket publikálja mind nyomtatott, mind elektronikus formában. Társadalmi kapcsolatok ápolásával és a tömegtájékoztatás eszközeinek felhasználásával küzd a hajózás társadalmi megismerésért, megbecsüléséért és ez által nevelő, oktató, és ismeretterjesztő feladatot is végez. A fenti célok elérésének érdekében hozta létre és üzemelteti internetes oldalát az ún. virtuális Magyar Hajóregisztert.

Másrészt törekszik arra, hogy a társadalom hosszú távú érdekeit és a fenntartható fejlődés szakmai alapelveit képviselve, a hajók, mint környezetkímélő közlekedési eszközök rohamos fogyását megakadályozza, egyes kulturális örökségként és műszaki emlékként is jelentős jármű (illetve azok berendezései) megőrzését, fennmaradását elősegítse. Tagjai között a szakmai összetartást építi és fejleszti, az egyesület szakmai egységét előmozdítja. Hajós nyílt napok szervezésével hozzájárul a magyar hajózás és a kapcsolódó szakterületeket érintő társadalmi párbeszéd kialakulásához és fejlődéséhez, s ezen keresztül az együttműködés kiszélesítéséhez. Az Egyesület az e fejezetben vázolt célok elérése érdekében, megalakulása óta végez hajómentő akciókat, valamint öreghajó üzemeltetést. E tevékenységével egyrészt támogatja a hajós szakmai képzést, másrészt hajózási lehetőséget teremt az e célokkal azonosulni kívánók számára.

A fenti fő célkitűzések mellett az Egyesület fontosnak tartja, hogy előadásokat, konferenciákat, vitaüléseket, továbbképzéseket és gyakorlati bemutatókat tartson, és e szakmai tevékenysége során együttműködjön más, hasonló célú szervezetekkel. Az ilyen jellegű együttműködés szép példája volt, az Egyesület által 2011. 11. 29.-én szervezett Adria Konferencia.

Az Egyesület nagy súlyt fektet arra, hogy tagjai között ne csak a szakmai, de a baráti összetartást is erősítse, lehetőséget teremtve a tagság rendszeres találkozóira, a tagok ismereteinek, tapasztalatainak bővítésére, élményeinek kicserélésére és ismertetésére. Ennek érdekében minden évben több - gyakran támogatott - kirándulást és közös rendezvényt szervez számukra, melyekről időről-időre beszámolunk az Eseménynapló menüpont alatt.

Egyesületünk közhasznú szervezet, melyhez bárki csatlakozhat, aki a hajózás ügyéért tenni kíván, illetve aki a fent megnevezett célokkal egyetért és a tagi kötelezettségeknek is eleget tesz. Oldalunkról letölthetőek az Egyesület hivatalos dokumentumai, illetve a Tagfelvételi kérelem.

 

kicsi_7kicsi_8kicsi_9

 

 

 

 

 

 

Mai vízállások:

Duna Vízállás [cm]
Budapest 229
Dunaföldvár -27
Mohács 266
Tisza Vízállás [cm]
Tokaj 487
Tiszalök-alsó 75
Szeged 231
Balaton Vízállás [cm]
Balaton átlag 120
Top of Page