Jump to content

„Hazámat szolgálom!”

JG
2012-07-25 20:57:00

A Hadihajózás Napja alkalmából koszorúzással egybekötött ünnepség volt a hadikikötőben, melyen a Magyar Hajózásért Egyesület már hagyományosan megjelent és koszorúzott.
Tudósításunk alább:

 

 

 

 

A magyar hadihajós múlt egészen régre, a sajkás időkre vezethető vissza. Ennek a kornak a legnagyobb győzelme a Nándorfehérvári Diadal elősegítése volt a hatalmas török hajóhad szétzúzása által. (Erre vasárnap emlékezett úgy a Honvédség, mint a „hajósnép”.) Az újabb kori magyar hadihajózás megszületését az 1848. július 25-i dátumhoz, az Országos Hadigőzös Mészáros vízrebocsátásához kötjük. Ezt ünnepli meg évről évre az MH 1. Honvéd Tűzszerész és Hadihajós Ezred, meghívva a hajós civil szervezetek is.
Az idei ünnepségen, július 25-én a csapatzászló ünnepélyes bevonulása után felolvasták a dr. Hende Csaba honvédelmi miniszter, majd a dr. Benkő Tibor vezérezredes, vezérkari főnök, az alakulat iránti nagyrabecsülését is kifejező üdvözletét. A hadihajós múltra az alakulat fiatal tisztje emlékezett.

Az ünneplő szervezetek megkoszorúzták az alakulat hősi emlékművét, melyen az 1945. utáni időszak hősi halottainak nevei (köztük az afganisztáni misszió hőseinek nevei), valamint az 1956-os hősök nevei sorakoznak. A hajós szervezetek között koszorúzott a Magyar Tengerészek Egyesülete, a Magyar Hajózásért Egyesület, a TIT Hajózástörténeti, Modellező és Hagyományőrző Egyesület, a Zebegényi Hajózástörténeti Múzeum és hadihajósok nyugdíjas szervezete. Emlékezésül koszorút helyezett a Dunára az alakulat egyik lobogódísszel ellátott AM naszádja.

Szilágyi Zsolt alezredes, az ezred megbízott parancsnoka beszédében a „hajósnéphez” szólt, mely magába foglalja a hajósokon kívül a hajóépítőket, a kikötők illetve az azoknak helyet adó települések népét is. Sőt, azóta, hogy a tűzszerészek egy alakulatot alkotnak a hadihajósokkal nagyon helyesen a tűzszerészeket is, akik a vízből előbukkanó bombák, gránátok esetében együtt dolgoznak a hadihajósokkal. A megbízott parancsnok a vezérkar főnöke által, illetve az alakulat parancsnoka által adományozott elismeréseket, kitüntetéseket, emléktárgyakat adott át az alakulat több tisztjének, tiszthelyettesének. Elismerték a hagyományőrzők munkáját, a különleges igénybevétellel járó rohamlövész-tanfolyamra bejutó katonák, az önvédelmi, harci sportokat űző csapat önként vállalt terheit, melyek mind képességekkel gyarapítják az alakulatot. Kitüntetésben részesültek azok a katonák, akik Óbuda Napján kiemelkedő helytállásról tanúságot téve szolgálatuk közben embereket mentettek ki a vízből.
Úgy éreztem, az egész magyar hajózás nagy elismerést kapott, amikor az alakulathoz más fegyvernemtől kerülő főtiszt azt mondta: itt körülnézve, meglepődve úgy látom, hajós nemzet vagyunk.
Az ünnepség állófogadással zárult.

Büszkék lehetünk katonáinkra, nem nagy, de tettre kész alakulatunk évente számtalan feladatot végrehajtó munkájára.
Bízunk benne, a jövőben is módunk lesz együttműködni közös feladatok elvégzésében.

Mai vízállások:

Duna Vízállás [cm]
Budapest 229
Dunaföldvár -27
Mohács 266
Tisza Vízállás [cm]
Tokaj 487
Tiszalök-alsó 75
Szeged 231
Balaton Vízállás [cm]
Balaton átlag 120
Top of Page