Jump to content

Hazatértek a "Sólymok"

2012-07-22 02:15:00

SÓLYOM szárnyashajók, hadihajók, budapesti séta- és rendezvényhajók is részt vettek  a nándorfehérvári diadal emlékére szervezett rendezvényen.

Az 1456. évi nándorfehérvári diadal méltó megünnepléséről még korábban döntött az országgyűlés. Idén a SÓLYOM szárnyashajók vittek Belgrádba (Nándorfehérvárra) diákokat. Visszatértükkor a budapesti ünnepségen a Magyar Honvédség 1. Honvéd Tűzszerész és Hadihajós Ezred hajói és a budapesti séta- és rendezvényhajók fogadták a szárnyasokat. Alább a hondelem.hu cikke.

„Nándorfehérvár története arról szól, hogyan győzhetünk” – jelentette ki Hende Csaba honvédelmi miniszter július 22-én, a nándorfehérvári diadal 556. évfordulója alkalmából megrendezett emléknapon a budai várban. Hunyadi János szobránál megtartott beszédében a miniszter méltatta az 1456-os esemény magyar hőseit.

A várbeli megemlékezést megelőzően a Dunán az MH 1. Honvéd Tűzszerész és Hadihajós Ezred hajóiról díszsortűzzel tisztelegtek a nándorfehérvári védők emléke előtt: a tűzoltóhajó a lövések befejeztéig nemzetiszín dísz-vízsugarat bocsátott ki. Az Akadémia előtti kikötőből díszmenet indult gyermekek részvételével: az ünneplők és a diákcsoportok a Honvéd Díszzászlóalj vezetésével, korhű ruhákba öltözött hagyományőrzőkkel együtt vonultak a Lánchídon keresztül a budai várba, Hunyadi János szobrához, ahol a történelmi zászlók bevonulását és a déli harangszót követően katonai tiszteletadás keretében tartott megemlékezésen mondott beszédet Hende Csaba honvédelmi miniszter.

A tárcavezető beszédében felidézte az 556 évvel ezelőtt történteket, azt a győzelmet, amelyet hazánk egy agresszíven terjeszkedő világbirodalom felett aratott. Hunyadi és szövetségesei felismerték, hogy csak úgy győzhetnek, ha a nép, a nemzet át tudja lépni saját árnyékát és összefog a veszedelemben a megmaradásért. A magyarok végsőkig elszánták magukat a harcra, s nagyszerű katonák lévén, a harc minden elemében felülmúlták a törököket. Nándorfehérvár hősei „saját életüknél magasabbra emelték tekintetüket, és képesek voltak kockára tenni életüket mindazért, amit fontosnak gondoltak” – emelte ki a miniszter.

A rendezvényen jelen volt az ország több pontjáról érkezett, csaknem háromszáz általános és középiskolás tanuló is. Ők a nándorfehérvári diadal emlékére négynapos kiránduláson vettek részt, melynek során ellátogattak a magyar történelem meghatározó eseményeinek színhelyére, a történelmi ostrom mementójához, a nándorfehérvári várhoz. Hende Csaba hozzájuk szólva így fogalmazott:

„Láttátok a köveket, melyekbe kapaszkodva hősiesen harcoltak az életükért és a haza életéért! Ma pedig felhajóztatok a Dunán, ami maga a történelem – a népek országútja és megannyi fontos csata színtere. Most eljutottatok utatok végpontjára, Buda várába. Eljöttetek, hogy együtt emlékezzünk, együtt hallgassuk meg a déli harangszót, és együtt álljunk Hunyadi János szobra előtt.”

A miniszter a dicső múlt eseményeit felelevenítve elmondta: a 15. századi török–magyar összecsapások egyik legjelentősebb eseménye volt a Magyar Királyság kulcsának számító Nándorfehérvár ostroma 1456-ban. A közel három hétig tartó küzdelem során a Hunyadi János és Kapisztrán János vezette keresztény hadak sikeresen védték a várat a mintegy tízszeres túlerőben lévő török sereggel szemben. Az ostrom alatt, a minden képzeletet felülmúló pokoli harc során a küzdelem falszakaszról falszakaszra, kapuról kapura folyt, miközben Európa népei együttesen kulcsolták össze kezüket és imádkoztak a távoli Nándorfehérvár védőiért, akik július 22-én végleg megfutamították az ellenséget.

Ugyanezen a napon, miután a török sereg maradékai elvonultak a falak alól, a hős védők emlékére délben megszólaltak az imádságra hívó harangok. „A harangszó a magyarok számára pedig azt jelenti, hogy mindig van remény” – jelentette ki Hende Csaba beszédének végén.

A diadal az akkori világ egyik legjelentősebb katonai eseményének számított, hiszen 70 évre megállította a török terjeszkedést Európában. Berta Tibor ezredes, a Katolikus Tábori Püspökség általános helynöke az ünnepségen mondott beszédében e szavakkal méltatta a magyar nemzet eme fényes diadalát és hőseit:

„Hunyadi János és Kapisztrán Szent János Nándorfehérvár kiemelkedő hősei, koruknak kimagasló egyéniségei tudtak lenni… Isten a történelem során mindig értésünkre adta, hogy minden nemzedék életében kell lennie egy közös célnak, egy szent akaratnak, amely az embereket összefogja, amelyre illő öntudattal büszkék lehetünk, és amelyet az unokák is megmutathatnak unokáiknak. A nándorfehérvári győzelem kivívása pedig ezt az összetartozást szimbolizálja.”

A megemlékezés zárásaként a jelenlévők koszorúzással és néma főhajtással emlékeztek meg a nándorfehérvári hősökről.

Fotó: Rácz Tünde

Forrás: honvedelem.hu

Mai vízállások:

Duna Vízállás [cm]
Budapest 229
Dunaföldvár -27
Mohács 266
Tisza Vízállás [cm]
Tokaj 487
Tiszalök-alsó 75
Szeged 231
Balaton Vízállás [cm]
Balaton átlag 120
Top of Page